وارش بارانی

اینجا برای از تو نوشتن فضا کم است

وارش بارانی

اینجا برای از تو نوشتن فضا کم است

۱ مطلب در فروردين ۱۳۹۶ ثبت شده است

یه رسمی داشتم با خودم که نمیدونم از کی شروع شده بود، اما قبل از عید که میشد میرفتم کتاب میخریدم واسه عید، کتاب واسه عید مثل ماهی واسه سبزی پلوی شب عید. معتقد بودم از ایام تعطیلات باید استفاده کرد و سرانه مطالعه رو برد بالا، حالا نه که باقی ایام خیلی پر مشغله باشم و نرسم به مطالعه اما خب برای راحتی وجدان خودم هم که شده نمیذاشتم تعطیلات ب بطالت بگذره..چند سال آخر هم فقط میخریدم..میدونستم نمیخونم اما باز دلم نمیومد این رسمو بشکونم..
امسال هم خیلی شیک، حتی یک جلد کتاب هم نخریدم..حتی نرفتم تو فضای شعبه جدید نشر چشمه تو شهرمون نفس بکشم
چقد هم از این پستای ناله گونه بدم میاد، اما دقیقا دچارشم..
  • وارش بارانی