وارش بارانی

اینجا برای از تو نوشتن فضا کم است

وارش بارانی

اینجا برای از تو نوشتن فضا کم است

۱ مطلب در شهریور ۱۳۹۶ ثبت شده است

هیچ چیز به اندازه بارون صبح نمیتونست خوشحالم کنه..بارون شهریور شروع پاییزه و من بیشتر از هر سال دیگه ای منتظر پاییزم..
منتظر پاییزم و منتظر خوابیدن همه این هیایو های ناشی از تغییرات تابستانه..
پاییز فرصت بیشتری دارم برای قدم زدن، برای خوندن، برای نوشتن، برای کار کردن و سخت درس خوندن.. و من آدم روزهای شلوغ ام..نه این بطالت تابستانه که در عین حال که کاری نمیکنی وقت هیچ کاری هم نداری..
پاییز خواهد امد و  این شلوغی های روزهای بعد از عقد تموم میشه، این سردرگمی های شروع ارشد تموم میشه..این بلاتکلیفی کاری تموم میشه..
ما آروم زندگی خواهیم کرد فارغ از دغدغه ها در همان آرامش حاکم بر کتاب خانه ها و ازمایشگاهیمان
  • وارش بارانی