وارش بارانی

اینجا برای از تو نوشتن فضا کم است

وارش بارانی

اینجا برای از تو نوشتن فضا کم است

آخرین مطالب

این وبلاگ درست مانند ذهن نویسنده آن بسیار پراکنده و پر از مطالب بی ربط خواهد بود، ثباتی در آن یافت نخواهد شد، دنبال یافتن ارتباط معنا دار بین پست ها نباشید، مطالب ممکن است حقیقی باشند یا نباشند و یا تلفیقی از حقیقت و ذهن نگارنده باشد. از این که این وبلاگ را میخوانید از شما سپاسگزارم