وارش بارانی

اینجا برای از تو نوشتن فضا کم است

وارش بارانی

اینجا برای از تو نوشتن فضا کم است

این وبلاگ درست مانند ذهن نویسنده آن بسیار پراکنده و پر از مطالب بی ربط خواهد بود، ثباتی در آن یافت نخواهد شد، دنبال یافتن ارتباط معنا دار بین پست ها نباشید، مطالب ممکن است حقیقی باشند یا نباشند و یا تلفیقی از حقیقت و ذهن نگارنده باشد. از این که این وبلاگ را میخوانید از شما سپاسگزارم