وارش بارانی

اینجا برای از تو نوشتن فضا کم است

وارش بارانی

اینجا برای از تو نوشتن فضا کم است

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «ما سه نفر» ثبت شده است

تو سلف نشسته بودیم و در سکوت در حالی که قاشق به دهان میبردیم به ال سی دی سالن زل زده بودیم که داشت شبکه خبر رو نشون میداد..هم همه دخترای تو صف و صدای قاشق چنگلا نمیراشت صدا ب صدا برسه..سحر شاد و شنگول با لبخند مضحک همیشگیش اومد سر میز ما نشست..خیره شده بودم به تلوزیون که داشت از بمب گذاری های عراق میگفت..سحر در حالی تحت تاثیر اخبار قرار گرفته بودگفت..وای تو این شرایط استاد معینم رفته کربلا..همه اظهار تاسف کردیم که البته برای من همراه با تعجب بود..

ساعت 2:30 درحالی ک ب شدت خوابم میومد با مقدار متنابهی فحش ب زندگی از جام بلند شدم رفتم سمت تخت غزال پاشو تکون دادم و گفتم پاشو..خم شدم شونه های فاطمه رو هم تکون دادم و گفتم حالا نیم ساعته نمیخوابیدین نمیشد..

رفتم دسشویی..برگشتم مانتومو از پشت در برداشتم و داد زدم پاشین دیگ الان غیبت میخورینا..غزال عینکشو ب چشمش زد و گفت بگیر بخواب بابا کلاس تعطیله..با ذوق گفتم چراااا..گفت کر بودی مگه سحر چی گفت..معین رفته کربلا دیگ..

چند لحظه سکوت کردم..دوباره تکونش دادم..غزال!!.. گفت چیه؟! گفتم: اینقد معین گوش دادی خوابشو میبنی!! پاشو ببینم کربلا رفتن معین چه ربطی به کلاس ما داره..

صدای خنده فاطمه از تخت پایین اومد.. گفت آره میره اونجا کنسرتم میذاره تو مکه عشقی و من...خنده اش نمیذاشت ادامه شعرو بخونه..

درحالی که عصبانی شده بودم گفتم درک!! نیاین..رفتم سمت در که غزال داد زد استاد معین الاسلام رفته کربلا تیزهوشان خانم!!!

حالا سه تایی خنده مون بند نمیومد..

امروز که بعد دو سال استاد معین الاسلام رو دیدم یاد استاد معین افتادم و بعد از سلام احوال پرسی پخی زدم زیر خنده..استاد هم سری به نشانه تاسف تکون داد و دور شد

  • وارش بارانی

بعد از دیدن فیلم شهرزاد روحیه مون لطیف شده بود! درباره عشق حرف میزدیم اینکه اصلا عشق معنیش چیه اینکه ما از زندگی چی میخوایم..بحث به عشق زمینی و عشق حقیقی رسید به اشعار مولانا و حافظ به اینکه عشق زمینی همش یه مقدمه است برای رسیدن به حقیقت

اینکه عشق زمینی معراج عرضیه و عشق حقیقی معراج طولی..آهو گفت امکان نداره بدون تجربه عشق زمینی به نوع حقیقیش رسید گفت عاشق بودن یه صفته آدما میتونن تو هرچیزی عاشق باشن و کسی که این روحیه رو داره میتونه عاشق حق باشه..

بحثمون رفت سمت عشق زمینی و جنس مخالف، فاطمه پرسید به نظرت چطور میشه رضایت داشت گفتم سخت نیست همینکه بفهمه کافیه گفت شعار میدی..آهو گفت ماها هیچ وقت رضایت نداریم رضایت یه چیز درونیه..ما مشکل از خودمونه

گفتم باید وقتی میگی ف بره فرحزاد..باید بفهمه خودش باید بفهمه نه اینکه یه ساعت براش توضیح بدی آخرش بگه آها فهمیدم فلانو میگی بعد دلت بخواد سرتو بکوبی به دیوارو بگی نه!!

فاطمه گفت: خب این عشقه دیگه کمیابه

گفتم:نمیدونم

  • وارش بارانی